CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, PARA A EXECUCIÓN DO PROXECTO DE OBRAS “CAMPA DO PLANTÍO” DO CONCELLO DE MEIRA.

error: Content is protected !!