TÍTULO DO PROXECTO: IMPERMEABILIZACIÓN DO DEPÓSITO DE AUGA POTABLE DE GRAÑANOVA (MEIRA).

– IMPORTE DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 13.800,68 €
– ORZAMENTO DO PROXECTO E HONORARIOS: 13.074,68 €+1.452 €.
– AUGAS DE GALICIA.- SUBVENCIÓNS AOS CONCELLOS DESTINADAS A EXECUCIÓN DE OBRAS DE ABASTECEMENTO, SANEAMENTO E DEPURACIÓN, FINANCIADAS NO “MARCO DO EIXE REACT-UE DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020”, PARA O ANO 2021.
– OBXECTIVOS E RESULTADOS: O QUE SE PRETENDE COA REALIZACIÓN DESTE PROXECTO É A IMPERMEABILIZACIÓN DO INTERIOR DO DEPÓSITO DE AUGA DE GRAÑANOVA, CO QUE SE CONSEGUE UN MAIOR VOLUME DE AUGA AO NON HABER FILTRACIÓNS, E A SUBSTITUCIÓN DAS REIXAS DE VENTILACIÓN DAN UNHA MAIOR SEGURIDADE AO DEPÓSITO.

error: Content is protected !!