Bonos socios/as tempada 2024 expídense no Concello en horario de 9:00 a 14:00h.:
Maior e igual a 12 anos: 30€
Menores de 12 anos: 10€
Xubilados/as: 20€
Familiar: 40€
Familia Numerosa: 55€

error: Content is protected !!