Según la FEGAMP (Federación Galega de Municipios e Provincias) y siguiendo las directrices de la Consellería de Sanidade, informan de lo siguiente:

«A celebración de fogueiras de San Xoán en espazos públicos non se poderían  realizar atendendo o que ven establecido na orde de 28 de maio de 2021,

4.6. Mantense, en todo o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, o peche das actividades de festas, verbenas e outros eventos populares.

Para a celebración de fogueiras en espazos privados, poderían ser como máximo de 15 persoas como ven establecido na orde de 10 de xuño,
«Terceiro.bis. Recomendacións relativas á permanencia de grupos de persoas en espazos públicos ou privadosNo territorio dos concellos indicados nas letras B, C e D do anexo II recoméndase que os grupos non superen as seis persoas coma máximo en espazos pechados e as quince persoas coma máximo en espazos abertos ou ao aire libre, sexan de uso público ou privado, agás que se trate de conviventes.Así mesmo, nestes mesmos concellos recoméndase que, entre a 1.00 e as 6.00 horas, a permanencia de grupos de persoas en espazos de uso público, tanto pechados coma abertos ou ao aire libre, e en espazos de uso privado se limite aos constituídos exclusivamente por persoas conviventes.»

Por lo tanto:
No se celebrarán hogueras públicas (la que organiza el Ayuntamiento cada año).
Sí se pueden celebrar en las casas de forma particular.
Es necesario cubrir el formulario anexo de comunicación de realización de hogueras para entregar en el Ayuntamiento de Meira (horario de atención al público: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00horas).

error: Content is protected !!