O obxecto destas bases consiste en regular as normas polas que se rexerá a convocatoria pública de axudas a conceder polo Concello de Meira e coa finalidade de paliar o impacto socioeconómico no municipio derivado da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

error: Content is protected !!