O martes 25 de maio publicouse no DOGA a resolución do Instituto Enerxético de Galicia pola que se convocan axudas para proxectos de enerxíasvrenovables térmicas: biomasa, xeotermia, aerotermia e solar térmica. Prazo de presentación de solicitudes dun MES.

error: Content is protected !!