Debido a que tivemos un período invernal máis seco do habitual, a auga dispoñible para abastecer o subministro municipal presenta niveis inferiores ao normal, polo que non se debe abusar nin utilizar para outros fins que non sexan os exclusivamente domésticos, quedando prohibido o uso da auga para o rego, o lavado de vehículos, etc.

error: Content is protected !!