A Deputación de Lugo publicou o 17 de xaneiro no BOP (17-01-2022.pdf (deputacionlugo.gal ) as bases reguladoras e convocatoria do programa “COÑECE A TÚA PROVINCIA” correspondente á anualidade 2022, que ten por obxecto a realización de viaxes gratuítas dun día pola provincia para as asociacións radicadas na provincia de Lugo.

Cada asociación gozará dunha única viaxe na que poderán participar un mínimo de 11 persoas e un máximo de 23.

As viaxes realizaranse en:

  • Primavera (entre os meses de marzo e xuño): un máximo de 1.794 prazas.
  • Outono (entre os meses de setembro e novembro): un máximo de 1.242 prazas.

A orde de resolución establecerase segundo a orde de presentación das solicitudes en rexistro, dando prioridade a aquelas entidades ás que non se lles concedese unha excursión na edición 2021 do programa.

O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación da convocatoria no BOP, é dicir, do 18 de xaneiro ao 1 de febreiro de 2022.

As solicitudes dirixiranse a Presidencia da Deputación de Lugo e presentaranse a través da sede electrónica da Deputación de Lugo http://sede.depucionlugo.org/opencms/opencmes/sede, apartado “Trámites Xerais”, no espazo habilitado para o programa “COÑECE A TÚA PROVINCIA” . Tamén se poden presentar no Rexistro Xeral da Deputación Provincial de Lugo, previa cita no teléfono 982260030.
Así mesmo, as solicitudes poderán presentarse en calquera rexistro previsto no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

error: Content is protected !!