Documentación e trámites sobre o proceso selectivo para a provisión temporal de dous postos de traballo para o servizo de socorrismo do Concello de Meira, en réxime de dereito laboral temporal, mediante o sistema de concurso-oposición.

error: Content is protected !!