Dende o Ministerio de Industria informan de que a cobertura da Televisión Dixital Terrestre pode verse afectada polas redes do 5G das operadoras de telefonía móbil, ocasionando cortes no sinal.
Para resolver estas perturbacións na recepción do sinal, pódese solicitar a instalación dun filtro na antena SEN COSTE NINGÚN, chamando ao 900 833 999. Asimesmo informan de que o 90% destas incidencias solunciónanse coa instalación deste filtro, a non ser que a causa sexa outro motivo.

error: Content is protected !!