Este programa está dirixido a residentes en Galicia e divídese en tres grupos de beneficiarios: mozos de entre 18 e 30 anos, familias con fillos menores e pensionistas maiores de 55 anos.
A subvención de cada paquete por parte da Xunta de Galicia varía entre o 40% e o 45%.

Nas imaxes que se xuntan indícanse todas as opcións dos diferentes paquetes, así como a información de contacto e os formularios a cubrir.

error: Content is protected !!