Teléfonos de Interese

Servizos Sociais

(+34) 982 331 704

Escuela Infantil Vermiño

(+34) 982 330 608

Taxis

(+34) 982 330 071

Casa da Cultura, Biblioteca

(+34) 982 330 096

IES Pedregal de Irimia

(+34) 982 870 520

Ambulancias

(+34) 982 330 014

Oficina de Turismo

(+34) 618 679 632

CEIP Avelino Díaz

(+34) 982 870 535

Correos e Telégrafos

(+34) 982 330 402

Centro de Saúde

(+34) 982 330 240

SOS Emerxencias

112

Emerxencias

062

Farmacia Mato Villar

(+34) 982 330 005

Emerxencias Sanitarias

061

Farmacia Patricia Aguirre

(+34) 982 330 018

Incendios Forestais

(+34) 982 330 534

Protección Civil

(+34) 636 644 870

Parroquias

Meira: (+34) 658 370 318

Seixosmil: (+34) 982 333 738

error: Content is protected !!