ORDE DO 29 DE DECEMBRO DE 2021, POLA QUE SE REGULAN OS CRITERIOS DE REPARTICION E SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS E A CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS DA LIÑA EN CONCORRENCIA NON COMPETITIVA E DA LIÑA EN CONCORRENCIA COMPETITIVA DO FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL PARA O ANO 2022, DE FORMA INDIVIDUAL E MEDIANTE O SISTEMA DE XESTIÓN COMPARTIDA, DESTINADAS A ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA (DOG NÚM. 16 DO 225 DE XANEIRO)

SUBVENCIÓN EN RÉXIME DE CONCORRENCIA NON COMPETITIVA 2022

error: Content is protected !!